Vuorelan kylätoimikunta 

Kylätoimikunta on Vuorelan yhteisöjen kokoava elin ja yhteistyölinkki Siilinjärven kuntaan. Se on kansalaisvaikuttamisen väylä joka ajaa alueen yhteisiä tärkeitä asioita, edistää alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kylätoimikunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja erillään julkishallinnosta. Se ei toimi osana kunnallishallintoa, vaan on enemmän paikallisdemokratian jatke. Toimikuntatyö on vapaaehtoista.

Vuorelan kylätoimikunta on jäsenenä Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry:ssä (EtSi) ja Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:ssä (Siilinkylät), mikä tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia toimintaan ja tärkeiden hankkeiden rahoittamiseen. Siilinkylillä on parhaillaan hanke, jolla on tarkoitus parantaa Siilinjärven kylien ja asuinalueiden ilmettä ja kiinnostavuutta.  

Kylätoimikunnan tehtävät:

  • Tuo esille kyläläisten näkökantoja ja valvoo heidän etujaan asumiseen, elinkeinoihin ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
  • Tekee aloitteita kunnan päättäville elimille
  • Pitää kyläläiset ajantasalla kunnan suunnitelmista
  • Edistää kylän yhteistoimintaa
  • Parantaa viihtyisyyttä
  • Ylläpitää perinteitä ja henkistä hyvinvointia

Kylätoimikunnan yhteystiedot:

Seppo Laitanenpjseppo.laitanen@gmail.com
Irja Koskisiht.irja.koski@kolumbus.fi
Hilkka Lehtokotisivut,
Facebook
hilkka.lehto@gmail.com
Merja OksmanFacebookmerja_oksman@hotmail.com
Toimintasuunnitelma vuodelle 2024