Kyläsuunnitelma

Vuorelan kylälle on 2013 tehty kyläsuunnitelma, jota päivitetään tilanteen mukaan.

Kyläsuunnitelmalla ymmärretään kehittämissuunnitelmaa, joka koskee tiettyä aluetta ja jonka laatimiseen alueen asukkaat ovat aktiivisesti osallistuneet.Suunnitelman keskiössä on tulevaisuus. Millaiseksi alueen asukkaat haluavat oman asuinalueensa tulevaisuudessa muodostuvat ja millaisia toimenpiteitä se vaatii.Puheena oleva raportti kertoo Vuorelan asukkaiden tulevaisuuden tarpeista ja toiveista sekä millä tavalla ne toteutetaan.

Suunnitelman laadinnan taustalla on laaja eteläsiilinjärveläinen yhteistyö. Toivala, Vuorela ja Jännevirta ovat kokoontuneet yhteiseen pohdintaan miten aluettavoitaisiin kehittää yhteistoimin entistä tehokkaammin.