Kylätoimikunta

Toiminnasta vuonna 2021

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kylätoimikunta totesi aiheelliseksi päivittää kyläsuunnitelmaa, joka kattoi vuodet 2013-2020. Jotkin entisen suunnitelman tavoitteista ovat yhä ajankohtaisia ja ne otetaan mukaan uuteen suunnitelmaan.

Kylätoimikunta hyväksyi vuoden toimintasuunnitelman, joka korona-ajan vuoksi on pääpiirteittäinen, vuosikellon muotoinen kirjaus vuoden tavoitteista. Toissa vuonna hyvin onnistunut kylätapahtuma pidetään elokuussa, elleivät kokoontumisrajoitukset sitä estä. Lisäksi järjestetään asuinaluekohtaista toimintaa, jonka yhtenä tavoitteena on vieraslajien hävittäminen.

Vuorelaan ja koko Etelä-Siilinjärvelle on vuosi sitten laadittu Kylänomadi-virtuaalireittejä, joita voi käyttää mobiilisovelluksen avulla. Olemassa olevia reittejä on tarkoitus laajentaa kevään aikana ja lisätä myös reittien kohteisiin tallennettavaa informaatiota. Mikäli kokoontumisrajoitukset jatkuvat myös kesällä, Kylänomadireitit ovat mainio toimintavaihtoehto joko yksin tai ryhmissä käytettäväksi. Suurin osa reiteistä on mielekkäintä kulkea jalkaisin, mutta myös esimerkiksi polkupyörä on joillakin reiteillä hyvä vaihtoehto. Reittiluettelon ja niiden QR-koodit löytyvät Vuorelan kyläsivuilta.

Vuorelan kylätoimikunta on jäsenenä Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry:ssä ja Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:ssä, mikä tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia toimintaan ja vaikkapa toiminnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoittamiseen. Siilinkylillä on parhaillaan työn alla hanke, jolla on tarkoitus parantaa Siilinjärven kylien ja asuinalueiden ilmettä ja kiinnostavuutta sekä ulkonaisia olosuhteita kehittämällä että virtuaalista saavutettavuutta parantamalla.

Kaikki ideat ja vinkit Vuorelan kiinnostavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi ovat tervetulleita. Parhaillaan käydään keskustelua esimerkiksi Vuorelan rantamaiseman ja eri ranta-alueiden viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kehittämiseksi.

Kylätoimikunta on vuosia ylläpitänyt kyläsivuja, joille pyritään ajantasaisesti päivittämään kaikkea asukkaiden tarvitsemaa tietoa. Myös kylätoimikunnan Facebook-sivut otetaan kevään aikana käyttöön.

Kylätoimikunta toivoo voivansa olla kylävaikuttamisessa kuin pelkkä jäävuorenhuippu, jonka takana ja tukena on koko kylä. Kylätoimijuus on parhaimmillaan portaatonta vaikuttamista, jossa asuinalueen jokainen ihminen mahdollisuuksiensa mukaisesti kantaa vastuuta ja antaa käyttöön voimansa ja osaamisensa. Sitä toivomme rakkaasta kotikylästämme löytyvän.

Seppo Laitanen

kylätoimikunnan puheenjohtaja


Kylätoimikunnan taipaleelta PDF.pdf