Retkeily

Virkisty vesillä – soutele saaristossa

Siilinjärven seurakunta omistaa Pohjois-Kallavedellä monia saaria, kuten Tomperi, Ilves, Palokas, Taipalinen, Honka, Havukka ja Satikka. Mäntysaari on rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.

Saaret ovat hyödynnettävissä virkistyskäyttöön ns. jokamiehen oikeudella. Niihin saa rantautua, voi marjastaa ja sienestää sekä liikkua luonnossa.

Tomperiin on talkootyönä, yhteistyössä seurakunnan ja Vuorelan Kunnon kanssa, rakennettu taukotupa, laavu, kesäkeittiö, halkovarasto ja puusee. Rakenteet on tarkoitettu kaikkien luonnossa liikkujien käyttöön lyhyeksi ajaksi. Alueella ei kuitenkaan ole majoittumistiloja eikä teltta-aluetta yöpymistä varten.

Muista muita käyttäjiä

Toisia ajatteleva kävijä jättää siistin ympäristön. Jätteitä varten ainoastaan Ilvessaaren länsipäässä on jätepiste. Muissa sitä ei ole, ei myöskään Tomperissa, joka on luonnossa liikkujien käytössä kesällä ja talvella. Talvella Siilinjärven kunta pitää Tomperiin yllä perinteistä hiihtolatua ja luisteluväylää

Rauniohonka - niminen luonnonsuojelualue muodostuu

Honka-, Havukka- ja Lokki saaresta sekä neljästä pienemmästä luodosta. Luodoilla on lintuvesikohde, ja saarissa on kalliomännikköä, raitoja, tervaleppiä ja kolopuita. Honkasaaressa on muinaishautoja, jotka näkyvät kiviröykkiöinä.

Muistathan liikkuessasi

Tulen voi tehdä vain tarkoitukseen osoitetulla nuotiopaikalla. Tomperissa laavulla. Palovaroitus koskee myös nuotiopaikkoja, mitään palokalustoa saaressa ei ole. Sinua koskevat jokamiehen oikeuden lisäksi myös jokamiehen velvoitteet.

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.