Kalastus

Vuorelassa on paljon rantaviivaa kalaiselle Kallavedelle. Lähivesillä on usean osakaskunnan kalastusalueita. Vuorela pyydysmerkit

Lisätietoa mm. Pohjois-Savon alueen kalastuksesta www.muikkusuomi.fi/

Lisätietoa kalastuksesta www.ahven.net ja kalastusluvista

Vuosi 2020 tietoa kalastuksesta ja metsästyksestä